Vipuvoimaa EU:lta

Konepaja Mankinen Oy kehittää toimintaansa konehankinnoilla ELY-keskuksen avulla.

Konepaja Mankinen Oy:n hankkeen tavoite on ottaa käyttöön ja kehittää uusia raideliikenteen työstökoneiden prosesseja kansainvälisesti. Tavoite on nostaa yrityksen valmistusketjujen kapasiteettia ja vientiä merkittävästi kehittämällä uusia innovatiivisia työstökoneiden ohjelmien ratkaisuja, jotka mahdollistavat myös suuren viennin kasvun. Kehitysaskel varmistaa paremman tuottavuuden ja kiertotalouden myös siten, että hankkeessa etsitään kaikille innovatiivisten ja ekologisten raideliikennetyökalujen ratkaisuille arvoketjuissa parempaa lisäarvoa sekä mahdollisuudet kiertotalouden mukaisesti pidempään ratkaisuiden elinkaareen ja toiminnan resurssitehokkuuteen.

Hanke on saanut tukea EU:n aluekehitysrahastosta.